Kontakt

Wpłatę za zakupione produkty prosimy dokonać na numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Nr konta: 46 1240 6609 1111 0010 2652 2387
 
Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10 
60-449 Poznań 
-----------------------------------------
tel.: +48 61 8 439 140
fax.: +48 61 8 439 142
-----------------------------------------
Nasze strony: 
-----------------------------------------
Normfest Polska Sp. z o.o.
NIP: 778-13-62-226,
REGON: 639621658 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 73954
Kapitał zakładowy: 1.850.000,00 PLN
Bank Pekao S.A. Nr konta: 46 1240 6609 1111 0010 2652 2387