Kategorie

Przyrząd kontrolny do badania szczelności głowicy cylindrów

• Zastosowanie: Wykrywanie uszkodzeń w uszczelnieniu
głowicy cylindrów,
nieszczelności między komorą spalania a układem chłodzenia
• Do chłodzonych wodą silników spalinowych (gaz, ropa i benzyna)
• Skrzynka metalowa (kolor niebieski HAZET)
• 2-komponentowa wkładka z miękkiej pianki