Kategorie

Przyrząd do pomiaru szczelności głowic cylindrowych

• Do adapterów do chłodnic HAZET 4800
• Zastosowanie: Do bezpiecznego
rozpoznawania uszkodzeń głowicy
cylindrów, nieszczelności między
komorą spalania a układem chłodzenia
w chłodzonych wodą silnikach
spalinowych na gaz, ropę i benzynę
• Z cieczą reaktywną