I. Reklamacje dotyczące Towarów

1.   Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, 
w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: zamowienia@hazet.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu,
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć 
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Alupart Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

5.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.