1.  Dostawa Towarów jest możliwa zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub zlecana jest zewnętrznej firmie transportowej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.  Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.